• યાદી_બીજી

રોલર ઇન્સેક્ટ સ્ક્રીન ડોર

 • રિટ્રેક્ટેબલ રોલ અવે સ્ક્રીન ડોર

  રિટ્રેક્ટેબલ રોલ અવે સ્ક્રીન ડોર

  ફ્રેમની સામગ્રી: એલ્યુમિનિયમ એલોય.
  ફ્રેમનો રંગ: કાંસ્ય, ન રંગેલું ઊની કાપડ, સફેદ, બ્રાઉન
  જાળીદાર સામગ્રી: ફાઇબરગ્લાસ.
  જાળીદાર રંગ: રાખોડી અથવા કાળો (ચારકોલ).
  પેકિંગ: દરેક સેટને કલર લેબલ અથવા કલર બોક્સ સાથે સફેદ બોક્સમાં પેક કરવામાં આવે છે.
  ઉત્પાદન સમયગાળો: અધિકૃત પી.ઓ.ના જથ્થાના આધારે, આશરે 30-35 દિવસ.